Thiết bị hiệu chuẩn, phát dòng chuẩn, điện áp DC chuẩn