Lưu trữ

Hiệu chuẩn thiết bị là gì?

 

Hiệu chuẩn thiết bị là gì?

http://eltec.com.vn/

Hiệu chuẩn thiết bị là kiểm tra máy móc/ thiết bị nhằm đảm bảo các chức năng của máy móc/ thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu.

 

Hiệu chuẩn có ảnh hưởng tới doanh nghiệp của bạn không?

Hiệu chuẩn có vai trò quan trọng đói vối mọi doanh nghiệp có sử dụng các thiết bị đo. Ngay cả dụng cụ đo chính xác nhất cũng không có tác dụng nếu bạn không chắc chắn rằng nó đang hoạt động chính xác, và hơn nữa là bạn xác định được lỗi đo lường là gì.

 

 

Việc hiệu chuẩn thiết bị được thực hiện như thế nào?

Bằng cách kiểm tra thiết bị theo các tiêu chuẩn tham chiếu đã biết, thiết bị được đối chiếu theo một chuỗi các phép đo có thể được truy nguyên theo tiêu chuẩn quốc tế đã thống nhất.

Nên hiệu chuẩn thiết bị bao lâu một lần?

Điều này phụ thuộc vào mức độ quan trọng của phép đo đối với sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, mức độ hao mòn, tính ổn định của thiết bị và hồ sơ hiệu chuẩn đã tồn tại. Khuyến cáo thời gian bắt đầu là 12 tháng đối với hầu hết các thiết bị có tần số hiệu chuẩn tăng, 6 hoặc 9 tháng nếu cần điều chỉnh và giảm thời gian xuống còn 2 năm khi một chuỗi kết quả hiệu chuẩn hàng năm cho thấy rằng việc điều chỉnh chưa cần thiết.

Tiêu chuẩn áp dụng hiệu chuẩn

Tất cả các phòng Lab cần được công nhận năng lực ISO 17025 để thực hiện việc hiệu chuẩn thiết bị.

Tổ chức công nhận hiệu chuẩn

ILAC MRA là một tổ chức công nhận lẫn nhau giữa tất cả các tổ chức công nhận trên toàn thế giới. Các tổ chức công nhận trực thuộc hệ thống ILAC MRA như : A2LA, ANAB của Mỹ, DAkkS của Đức, UKAS của Anh, CNAS của Trung Quốc, BoA của Việt Nam v.v…

 

 

Thông tin khác