Máy đo nhiệt độ

  • Liên hệ
    UTRIX-16

    Xuất xứ: LOGTAG

    Nhiệt kế tự ghi LOGTAG UTRIX-16: Phạm vi đo nhiệt độ -250 C đến 700 C với độ chính xác ±0,50 C. Lưu trữ đến 16.129 bài đọc đã ghi vào bộ nhớ trong để tải xuống PC. Thời lượng pin là 2 năm. Thời gian lấy mẫu điển hình là 15 phút. Kết nối USB trực tiếp với máy tính PC, trạm nối không cần thiết. Có thể tạo báo cáo PDF chi tiết đầy đủ mà không cần phần cứng đặc biệt.